SYK_Sürdürülebilirlik Seminerleri
Hacettepe Üniversitesi_Bilim Festivali
Mimarlık Konferansları_3
BACA 2022_Başkentler Sempozyumu

Başkentlerin işlevlerine uygun yaşam kalitesinin geliştirilmesi, birçok başlık altında çaba ve inceleme gerektirmektedir. Yaşam kalitesi; ekonomi, doğa, kent, mimari, sanat, kültür, resim, heykel, tiyatro, müzik, sinema, arkeoloji, ulaşım, çevre ve iklim değişikliği, koruma, turizm vb. birçok bileşenle yakından ilintilidir.  Başkentler Sempozyumu’nda söz konusu bileşenler açısından; Başkent Ankara ile dünya başkentleri hakkında sunulacak bildiriler ve panel notlarının etkin ve nitelikli sonuçlarının başkentlerin yaşam kalitesine katkılar sağlaması umulmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için //www.baskentler-sempozyumu.hacettepe.edu.tr/ tıklayınız.