Mimarlık Konferansları_5
Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi Nizamiye A Kapısı Sunumu
15. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması
Üniversite Tanıtım Günleri
Mimarlık Konferansları_4

ACILARI PAYLAŞMAK…

 

Hacettepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi bünyesinde çalışan tüm idari ve akademik personel olarak, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş iline bağlı Pınarcık ve Elbistan ilçe merkezlerinde gerçekleşen ve çevresindeki 10 ilde yıkıma sebep olan deprem ve artçı sarsıntılar kaynaklanan, ulusumuzun yaşadığı acıyı üzüntüyle paylaştığımızı ifade eder, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dileriz.

Hepimizin bildiği gibi, ülkemiz için deprem her zaman beklenen doğal bir afettir, ancak depremin felakete dönüşmesi,  kusurlu ve bilinçsiz yapılaşma eylemleri ile birlikte plansız kentleşmenin sonucudur. Bu nedenle, mimarlık mesleğini icra edebilme yetisinin deprem ile birlikte diğer doğal afetlere karşı dayanıklı ve doğaya saygılı-sürdürülebilir yapılar üretilmesine yönelik bir eğitim sonrasında kazanılması gerektiğini savunan bir anlayış içerisinde olduğumuzu tekrar vurgulamak isteriz. Ancak bizler biliyoruz ki; yaşadığımız kentlerin doğal afetlere karşı daha az hasarla ayakta kalabilmesini sağlamak sadece tek bir disiplinin mensuplarının sorumluluğunda değildir.  Yapı tasarımı, uygulanması ve denetlenmesi süreçlerinde etkin rolü olan Mimarlık mesleğinin yanı sıra İnşaat Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama, Kent Tarihi, Coğrafya ve Yerbilimi gibi kent ve kırsal yerleşimlerle ilişkili tüm meslek gruplarının da bir arada çalışması gerekliliği bilinci ile hareket edilmeli ve sürdürülebilir, depreme dayanıklı bir yapılı çevre inşa edilmelidir. Böylece, farklı disiplinlerin paylaşımcı ve organize çalışmaları sonucunda, evrensel ilkelere bağlı olarak üretilen kent planları ve yapı tasarım projelerinin uygulanması, ülkemiz sınırları içerisinde gerçekleşecek benzer felaketlerin daha az kayıplarla atlatılabilmesini olanaklı kılacaktır. Bilimsel çalışmalarla elde edilecek olan bu tür kollektif ürünlerin kamuoyuna açık olarak uygulanabilmesi ise doğal felaketlere dayanıklı yapılaşmaya ilişkin toplumsal bilincin ve farkındalığın artırılması ile güç kazanacaktır.

Özetle, doğal afetlerle karşı karşıya kalmadan  önce yerleşim birimlerinde gerekli önlemleri alabilmek ve çevresi ile uyumlu yapılar inşa edebilmek için konu ile ilgili farklı disiplinlerin temsilcileriyle birlikte ve halk katılımını da göz ardı  etmeyen sistemli çalışmalar yapılması önemlidir. Bu düşünce ve anlayışla, Ülkemiz ve Üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilecek ortak tespit ve kurtarma odaklı bilimsel ve uygulamalı çalışmalarda Mimarlık Fakültesi olarak üzerimize düşen görevi yapmaya hazır olduğumuzu da kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,

 

Hacettepe Üniversitesi

Mimarlık Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Meltem Yılmaz