Mimarlık Konferansları_6
Üniversite Tanıtım Günleri
TÜBİTAK Bilim Söyleşileri
Mimarlık Konferansları_5
Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi Nizamiye A Kapısı Sunumu
15. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması
Dünya Çevre Günü_Prof. Dr. Celal Abdi Güzer_Sürdürülebilirlik Sürdürülebilir Mi?

Değerli Hacettepeliler,

Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi tarafından, Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında 6 Haziran 2024 Perşembe günü saat 12.30’da Microsoft Teams üzerinden Prof. Dr. Meltem Yılmaz moderatörlüğünde çevrimiçi gerçekleştirilecek olan, Prof. Dr. Celal Abdi Güzer’in konuşmacı olarak katılacağı “Sürdürülebilirlik Sürdürülebilir Mi?” başlıklı konferansa tüm Hacettepeliler davetlidir.

 

Toplantı Katılım Bilgileri

Toplantı linki: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTA5MTgxYWQtM2Q5NS00OTRkLTg5ZjItY2ZmMmM1ZTc5Njcx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fda4d358-3750-4b5b-9588-c0294ccf291e%22%2c%22Oid%22%3a%22a9938dd8-b650-4e8e-bbd3-e4ff491c7d3b%22%7d

Toplantı Kimliği: 354 088 064 901

Parola: rQn66p

 

Saygılarımızla

Mimarlık Fakültesi