Mimarlık Konferansları_5
Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi Nizamiye A Kapısı Sunumu
15. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması
Üniversite Tanıtım Günleri
Dünya Kadınlar Günü_Jale Nejdet Erzen

Değerli Hacettepeliler,

Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi tarafından, Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında 8 Mart 2024 Cuma günü saat 12.30’da Microsoft Teams üzerinden Prof. Dr. Meltem Yılmaz moderatörlüğünde çevrimiçi gerçekleştirilecek olan, sanat tarihi araştırmacısı Prof. Dr. Jale Nejdet Erzen’in konuşmacı olarak katılacağı “Sanat, Mekân ve Kadın - 1” başlıklı konferansa tüm Hacettepeliler davetlidir.

 

Toplantı Katılım Bilgileri

Toplantı linki: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzRlYjg1YTItMmQ0Yy00OTY3LWEwODUtYmFmZDY3NTg5MzRm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fda4d358-3750-4b5b-9588-c0294ccf291e%22%2c%22Oid%22%3a%22a9938dd8-b650-4e8e-bbd3-e4ff491c7d3b%22%7d

Toplantı Kimliği: 362 641 819 474 

Parola: HbPiSw 

 

Saygılarımızla

Mimarlık Fakültesi