Mimarlık Konferansları_5
Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi Nizamiye A Kapısı Sunumu
15. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması
Üniversite Tanıtım Günleri
Mimarlık Konferansları_4
Dekan


Prof. Dr. Meltem YILMAZ
Mimarlık Fakültesi Dekanı


Mimarlık disiplini, bütün insanlığın günlük yaşamda kullandığı mekanları biçimlendiren, iç mekan konforunu sağlayan, kentlerin kimliğini oluşturmada önemli rol oynayan, estetik değerleri içeren, toplumların kültürlerini yansıtan özellikler taşımaktadır. Biz Hacettepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi olarak, Mimarlık eğitimini doğa ile barışık, doğa ile uyumlu, doğaya zarar vermeyen, herkesi içine alan, kapsayıcı bir yaklaşım ile birlikte sanat birikimi olan, tarihsel ve kültürel değerleri koruyan ve yenilikçi teknolojileri kullanan, doğal afetleri dikkate alan sürdürülebilir tasarım ilkeleri doğrultusunda veriyoruz. Amacımız, doğaya ve insanlığa sağlıklı, işlevsel, estetik ve sağlam yapılar tasarlama yetisine sahip mimarlar yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda, ulusal ve uluslararası farklı disiplinlerden uzman öğretim üyelerimizin dersleri bizler için büyük değer taşımaktadır.

Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün “Gözlerimizi kapayıp yalnız yaşadığımızı varsayamayız. Ülkemizi bir çember içine alıp dünya ile ilgilenmeksizin yaşayamayız. Tersine, gelişmiş, uygarlaşmış bir ulus olarak uygarlık alanının üzerinde yaşayacağız: bu yaşam ancak bilim ve fenle olur. Bilim ve fen için bağ ve koşul yoktur.” sözlerinin ışığında, ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmaları izleyerek, öğrencilerimiz ile birlikte bilgi üretmek en önemli hedeflerimiz arasındadır.