Mimarlık Konferansları_5
Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi Nizamiye A Kapısı Sunumu
15. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması
Üniversite Tanıtım Günleri
Mimari Mirasın Sürdürülebilirliği İçin Gelişmiş Dijital Teknolojilerin Kullanımı

Alt Çalışma Konuları

  • Kültürel Mirası Koruma
  • Coğrafi Bilgi Sistemleri Ve Sayısallaştırma
  • Uzaktan Algılama
  • Tarihi Eser Belgeleme Ve Sunumda Dijital Modelleme Teknikleri
  • Artırılmış Gerçeklik İle Sunum, Mimari Korumada Bütüncül Yaklaşım
  • Müzecilik

Anahtar Kelimeler

Mimari Miras, Sürdürülebilirlik, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), Sayısallaştırma, Dijital Belgeleme ve Modelleme Teknolojisi

Önemi ve Gerekçesi

Kentsel koruma, tarihi kentlerin coğrafi, mimari, sosyal ve ekonomik yönleriyle ilgili karmaşık veri yapısının değerlendirildiği çok yönlü bir konudur. Çok katmanlı bir karaktere sahip olduğu tespit edilen tarihi bir kent parçasına ait veri tabanının sistematik bir şekilde toplanıp gruplanması ve bilgi sistemlerine yüklenebilmesi için bu çalışma kapsamında çeşitli gelişmiş dijital teknolojiler kullanmak gerekmektedir. Bunların arasında, farklı ölçeklerdeki mekanları görselleştirmek için kullanılan araçlardan ilki olarak bilinen Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD), mimari tasarım başta olmak üzere çeşitli disiplinlerde görsel veri üretmeye yardımcı olacaktır. Literatürde CAD’e ek olarak Remote Sensing Modelling (Uzaktan Algılama Yöntemi ile Modelleme) ve GIS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) gibi teknikler üzerinden ilgili tarihi alan ve yapı kalıntılarının grafik ve öznitelik verileri düzenlenerek anime ve sanal turlara yönelik çalışmalar mevcuttur.