Mimarlık Konferansları_5
Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi Nizamiye A Kapısı Sunumu
15. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması
Üniversite Tanıtım Günleri
Sürdürülebilir Mimari ve Sürdürülebilir Yaşam ve Gelecek

Alt Çalışma Konuları

  • İnşa Yöntemlerinde Sürdürülebilir Malzeme ve Yöntemlerin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Yol, Yöntem ve Takip Sistemi Geliştirilmesi
  • Hem Tadilat, Onarım İşlemlerinde, Hem De Yeni İnşa Süreçlerinde Malzemenin Sürdürülebilirliğinin Baştan Tasarlanması, Süreç Tasarımı
  • Yapım ve Kullanım Sonrası Süreçlerin Tasarımı, Malzeme Ömrü
  • Yeniden Kullanım ve Atık
  • Pasif Sistem Uygulamalarının Yeni Teknolojilere Entegre Edilmesi
  • Mevcut Yapılarda Enerji Tasarrufu Yöntemleri, Enerji Tasarruflu Yapı Tasarımı
  • Temiz İnşa
  • Yapı Sağlığı ve İnsan-Malzeme-Mekan İlişkisi

Anahtar Kelimeler

Malzemenin Sürdürülebilirliği, Yapı Sağlığı, Sürdürülebilir Mimarlık, Yeniden Kullanım, Atık Malzemeler

Önemi ve Gerekçesi

Kentleşme ve sanayileşmenin beraberinde getirdiği birçok olumsuzluk en başta insan sağlığı olmak üzere doğayı, çevreyi ve canlı yaşamını tehdit etmektedir. Mimarlık, bu olumsuzlukların başında gelen iklim değişikliği ve çevre kirliliğine neden olan birçok sanayi ve üretim teknolojisi ile eşgüdümlü çalışmaktadır. Diğer yandan mimarlık, insanın çalışma, sosyal aktivite vb faaliyetlerini gerçekleştirdiği, yaşamını sürdürdüğü mekan ve çevreleri tasarlamakla yükümlüdür. Dolayısıyla insan yaşamı ve çevre ile doğrudan bağlantılı ve insan yaşamı ve sağlığı ile doğal çevre üzerinde direkt etkilidir. Tasarlanan yapıların ergonomik uygunluğu, pasif sistemlerle çalışabilmesi veya doğal yöntemlerle iklimlendirilebilmesi ile yapılarda kullanılan malzemelerin özellikleri insan sağlığı, çevre ve iklim üzerinde birebir etkilidir. Bu maddeler aynı zamanda Sürdürülebilir Mimarlığın temelini oluşturmaktadır. Sürdürülebilir Mimarlık, yapıda kullanılacak malzemelerin; elde edildiği kaynaklardan başlayarak malzemenin elde edilme yöntemi, nakliyesi, elde edilme ve taşıma sürecinde çevreye verdiği zarar, yapıda kullanımı, inşa yöntemleri, kullanım esnasında iç mekanlar veya atmosfere saldığı görünmeyen zararlı veya toksik maddeler, kullanım sonrası yıkım süreci ve oluşturduğu atık miktarı vb ile sadece malzeme açısından değerlendirildiğinde bile doğa ve çevre kirliliği, insan sağlığı ile canlı yaşamı ve hatta dünya yaşamının devamlılığında birincil öneme sahip olduğu, bu nedenle gerekli çalışmalara ivedilikle önem verilmesi gerektiği görülmektedir.